Daily Archives: ខែ​កុម្ភៈ 18, 2011

វាស់អាវ វាស់មនុស្ស

ក្នុងរជ្ជកាល ព្រះមហាក្សត្រ ម៉ឹងស៊ឺចុង ( គស.១៥២២ -១៥៦៦ )

នៃរាជវង្សម៉ឹង មានជាងកាត់ដេរដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ រស់នៅក្នុងរាជធានីនោះ ។

សំពត់អាវ ដែលគេបានកាត់រួចហើយ តែងតែស្លៀកពាក់ទៅសក្ដិសមល្មម ឥតមានទាស់

ធ្វើឲ្យកេរ្ដិ៏ឈ្មោះរបស់គេ កាន់តែល្បីរន្ទឹឡើងជាបន្ដបន្ទាប់ ។

 

ថ្ងៃមួយ មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានហៅគេឲ្យទៅជួប

ដើម្បីកាត់អាវ សម្រាប់ពាក់ទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងរាជវាំង ។

ពេលដែលវាស់សំពត់អាវរួចសេ្រចបាច់អស់ហើយ ជាងក៏សួរទៅ

មន្ដ្រីនោះថា ៖ ” សូមអភ័យទោស! តើតេជគុណធ្វើការបម្រើរាជការ យូរប៉ុន្មានហើយ

ដែរទៅទានប្រោស ? “

 

មន្ដ្រីនោះបានលឺជាងសួរដូច្នេះ គាត់នឹកឆ្ងល់ ក៏សួរបញ្ច្រាសទៅវិញ៖

” មុខនាទីរបស់ឯងគឺគ្រាន់តែវាស់សំពត់អាវ តែប៉ុណ្ណោះ! តើឯងចង់ដឹងរឿងធ្វើការធ្វើងារ

របស់យើងនបានប្រយោជន៏ស្អីទៅ ? “

ជាងដេរ ឆ្លើយ …” បើមន្ដ្រីក្មេងៗ ទើបនឹងចូលធ្វើការថ្មីៗ ពេលបានកាន់តំណែងខ្ពស់

គាត់មានមោទនភាពនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងបន្ដិច ពេលណាគាត់ដើរ គាត់ក៏នឹងដើរ ពើងទ្រូង

ហេតុនេះ ពេលកាត់អាវ យើងត្រូវទុកសម្រុងខាងមុខឲ្យវាវែងជាងខាងក្រោយបន្ដិច ។

បើមន្រ្ដីនោះធ្វើការបានពាក់កណ្ដាលអាយុដែលត្រូវចូលនិវត្ដន៏ ចិត្ដគំនិតរបស់គាត់

ក៏បានស្ងប់ស្ងៀមខ្លះ បើនឹងកាត់អាវឲ្យពួកគាត់ យើងត្រូវកាត់ជាយអាវខាងមុខ

នឹងជាយខាងក្រោយឲ្យវាស្មើគ្នា ហើយបើអស់លោកមន្រ្ដី ដែលចាស់ៗ ជិតដល់ពេល

ចូលនិវត្ដន៏នោះ អារម្មណ៏របស់គាត់ មិនសូវជារីករាយប៉ុន្មាននោះទេ ហេតុនេះ ពេលគាត់ធ្វើ

តំណើរ ដងខ្លួនគាត់ តែងតែឱន ទៅមុខបន្ដិច លែងត្រង់ដូចមុនទៀតហើយ ហេតុនេះ យើងក៏

ត្រូវកាត់ជាយអាវខាងក្រោយ ឲ្យវែងជាងខាងមុខទៅវិញ ។

ដូច្នេះហើយ ប្រសិនបើមិនបានសួរតេជគុណឲ្យល្អិតល្អន់ជាមុនទេ

ខ្ញុំបាទខ្លាចក្រែងលោ កាត់អាវឲ្យតេជគុណមិនសូវសមទានប្រោស!…”

 

រឿងនេះចង់បង្ហាញថា ៖

ប្រការតំបូង ដែលនិទារឿងនេះចង់បង្ហាញ គឺលក្ខណះចិត្ដគំនិត

ជាច្រើនប្រភេទរបស់មន្ដ្រីជំនាន់សក្ដិភូមិ ដែលមានទាំងលក្ខណះធម្មតា

នឹងលក្ខណះរេតាមខ្យល់ ។ ជាងដេរ ត្រូវដឹងរឿងទាំងនេះ ដើម្បីដេរអាចតំរូវ។

តាមពិតទៅ បើយើងមើលដោយសើៗ អាយុការងារ វាអាចមិនទាក់ទងជាមួយនឹង

រឿងកាត់ដេរអ្វីទេ តែវាទាក់ទងទៅនឹងសភាវះចិត្ដ នឹងឥរិយាបថរបស់មនុស្ស ។

ហេតុនេះ ទើបវាយោងបន្ដមកដល់សំពត់អាវ អញ្ចឹងទៅ ។

វត្ថុអ្វីមួយ វាតែងមានបែបបទ របស់ខ្លួនវា ។ តែដោយវាត្រូវមានសម្ពន្ធ័ជាមួយ

វត្ថុផ្សេងៗទៀត ទើបធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យ ។ ហេតុនេះ ដើម្បី

ពិចារណាឬវិនិច្ឆ័យរឿងអ្វីមួយ ឲ្យបានជាក់លាក់ យើងគួរពិចារណាអំពីផល

ប៉ះពាល់រួមផ្សំផ្សេងៗ ផងដែរ ដើម្បីរកលក្ខណះរួមមួយ

ដែលកាន់តែសុក្រឹតជាងមុន ៕

 

 

សូមអរគុណ..